Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στρατηγικές Σπουδές

Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ. και η Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ.) οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Στρατηγικές Σπουδές».

Σκοπός του Προγράμματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στο χώρο των Στρατηγικών Σπουδών σε δυο επίπεδα:

Στο επίπεδο των γενικών γνώσεων, όπου, πλάι στις παραδοσιακές γνώσεις διεθνούς δικαίου, διεθνών σχέσεων και γεωπολιτικής, έρχονται να προστεθούν απαραίτητες γνώσεις που αφορούν την Διεθνή Οικονομία και την Ευρωπαϊκή Άμυνα, καθώς και σε επίπεδο κατευθύνσεων- τους τομείς αιχμής της Ενέργειας και των Νέων Τεχνολογιών (ICT).

Στο επίπεδο των ειδικών διοικητικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα πρέπει να αποκτήσουν οι αξιωματικοί που θα κληθούν να καταλάβουν υψηλές θέσεις ευθύνης στη συνέχεια της σταδιοδρομίας τους, όπου προσφέρονται μαθήματα στρατηγικής, ηγεσίας, management, διαχείρισης κρίσεων, επίλυσης διαφορών και διαπραγματεύσεων και σε επίπεδο κατεύθυνσης μια συγκροτημένη εκπαίδευση στη διοίκηση έργου (project management).

Στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών προφέρονται 3 διαφορετικές κατευθύνσεις/ειδικεύσεις:

  • Ενέργεια και Βιώσιμη Ανάπτυξη
  • Επικοινωνίες και Νέες Τεχνολογίες (ICT)
  • Διοίκηση Έργου (Project Management)
Scroll to Top