Διαδικασία Κατοχύρωσης Μαθημάτων

Γενικές Πληροφορίες

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον κανονισμό του ΠΜΣ, οι σπουδαστές που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο τρέχον μεταπτυχιακό, έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στις εξετάσεις των κοινών μαθημάτων, τα οποία διδάσκονται σύμφωνα με το πρωινό πρόγραμμα της σχολής, προκειμένου και εφόσον επιτύχουν στις εξετάσεις να κατοχυρώσουν τα μαθήματα με βεβαίωση του ΑΠΘ, έναντι μελλοντικής εγγραφής στο υπόψιν μεταπτυχιακό, ώστε να μην απαιτηθεί η επανεξέταση τους.

Η περίοδος υποβολής έχει ολοκληρωθεί.
Scroll to Top