Υποβολή αίτησης

Συμπληρώστε την online αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Στρατηγικές Σπουδές”

Με τη συμπλήρωσή της θα λάβετε στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα με τα στοιχεία της αίτησης που υποβάλλατε.

Η φόρμα για την εγγραφή στο πλαίσιο του δευτέρου σταδίου της υποβολής της αίτησης για το ΠΜΣ δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμη.

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί.
Scroll to Top